Podnikání

Rusňákova DRFG a realitní fond

Realitní fond DRFG, který vede David Rusňák, byl spuštěn v únoru 2016 a po roce fungování už v něm byly nemovitosti v hodnotě 963 milionů korun a vlastní kapitál kolem 700 milionů korun. Zhruba 20 % z nich tvořila povinná likvidita. V té době bylo 550 milionů zainvestováno v nemovitostech v hodnotě téměř 1 miliardy korun. Dnes už jsou zase čísla vyšší a lepší. Nemovitostní trh je jako živý organismus. Cíl vydělávat 4 až 5 % ročně se ale daří plnit.

Růstu prostředků ve fondech DRFG

Ke konci roku 2017 byly v nemovitostním fondu DRFG, který vede David Rusňák nemovitosti v hodnotě kolem 2 miliard korun. Za 2 roky působení fondu na trhu je to velký úspěch pro DRFG fond. Dluhopisový fond DRFG je určen zejména pro pravidelné měsíční spoření a slouží svým investorům v podstatě jako alternativa k běžnému účtu. Mají dostupné peníze každých 14 dní. Aktuální výše prostředků je přes 80 milionů korun a očekává se jejich pozvolný růst. Fondy a dluhopisy DRFG jsou ve velmi dobré kondici a stoupají přímo vzhůru jako letadlo. V poslední době se vedly diskuze ohledně obměny nabídky fondů. Podle recenze na investice se lidé již nebojí více riskovat.

DRFG a nabídka investičních nástrojů

Dluhopisový a nemovitostní fond se od sebe výnosy kolem 5 % ročně příliš neliší. To je třeba změnit. Je třeba dluhopisový fond oživit a změnit investiční strategii. Vedle dluhopisů se budou obchodovat opce, certifikáty, deriváty, akcie a dluhopisy s cílovaným výnosem kolem 10 až 12 % za rok. Dokončuje se založení a spuštění vlastního energetického fondu DRFG zaměřeného zcela výhradně na obnovitelné zdroje energie s potenciálem ročního zhodnocení na úrovni 7 až 9 %. Rozšíří se tak investiční pásmo, ve kterém zůstane i nadále nemovitostní fond k dispozici pro vyváženou klientelu. Pro rizikovější investice bude určen energetický fond a pro ty nejrizikovější investice bude určen dluhopisový fond v novém kabátě. Cílem bude vždy vydělávat, ale z principu obchodování na trhu se pak do budoucna nemusí energetický nebo smíšený fond vyhnout ani záporným hodnotám a meziroční ztrátě. Tímto se ale portfolio nově otevře a zpřístupní širšímu okruhu klientů.

Be Sociable, Share!