Podnikání, Práce

Průzkum: Na jednu ženu v IT připadá 10 mužů. Absolventek je málo, přitom po nich firmy lační.

Přavaha mužů nad ženami je patrná ve více oborech, výjimku netvoří ani oblast IT. Odbornice z této oblasti se u nás v Česku potýkají až s desetinásobnou převahou mužů. Přitom často předčí své kolegy, ať už v grafických oborech, nebo programování. Firmy už to vědí! Mezi dívkami však o studium IT oborů není moc zájem. Odrazuje je určitý zažitý stereotyp a domnívají se, že pro takové vzdělání nemají vlohy.

Dle údajů Českého statistického úřadu z roce 2015 pracovalo v Česku celkem 155,1 tisíce IT odborníků, z toho 14,7 tisíce žen. Přitom ještě v roce 1995 připadala na dvě muže jedna žena a poměr obou pohlaví nebyl tolik propastný. Za deset let sledování vývoje v této oblasti se počet mužských pracovníků v IT až ztrojnásobil, zatímco počet žen o čtvrtinu klesl.

„Od roku 1995 se potřeba IT odborníků několikanásobně zvětšila. Programátoři a grafici dnes fungují prakticky ve všech oborech a na ajťácích jsou závislé i malé firmy s dvěma či třemi počítači. Podíl odborníků IT na celkovém počtu zaměstnaných osob v Česku se od té doby ztrojnásobil, a to převážně ve prospěch mužů,“ popsal Martin Vodička, který je ředitelem Soukromé střední školy výpočetní techniky na pražském Proseku. Škola vznikla v roce 1994 a počet zde studujících dívek se pohybuje na konstatní úrovni – mezi pěti až deseti procenty všech studentů. „Ve společnosti koluje řada mýtů o profesích v informačních technologiích a mínění, že jsou IT obory vhodné víc pro chlapce, je tím nejrozšířenějším. Obecně se setkáváme s nízkým sebevědomím děvčat, které nevěří ve své technologické schopnosti a při rozhodování o střední škole dají mnohdy přednost všeobecnému nebo humanitnímu zaměření. Je to však neopodstatněné, v mnoha případech dívky logickým a strategickým myšlením chlapce předčí,“ domnívá se pan Martin Vodička.

Tab1: Odborníci v IT v ČR mezi lety 1995-2015 (v tisících)

Pohlaví 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ICT odborníci celkem 59,5 72,5 78,7 121,6 148,1 150,5 152,4 160,4 155,1
muži 39,2 55,4 66,1 108,7 134,1 134,2 137,7 146,1 140,4
ženy 20,4 17,1 12,6 12,9 14,0 16,4 14,7 14,3 14,7

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)

Dlouhodobé průzkumy hovoří za vše. Studentek informačních oborů je zkrátka málo, ačkoliv jsou poté ve firmách velice hýčkané. V roce 2015 tvořily ženy pouze necelou pětinu z celkového počtu studentů věnujícím se terciárnímu vzdělávání v některém z IT oborů v ČR. Celosvětové výzkumu naznačují to, že nízké zastoupení žen v oboru je dáno hlavně společenskou výchovou. „Převaha chlapců je ve třídách patrná, na druhou stranu na studentkách je vidět, že je v ryze mužském prostředí máloco rozhodí. V praxi se vyžaduje samostatnost, organizovanost a disciplína, aby byl IT odborník schopen nalézt vlastní cestu k řešení problému a precizně ji naplnil. Takovou schopnost někdy postrádají i nejlepší ajťáci, zatímco dívky ji mívají přirozeně v sobě,“  řekl pan Martin Vodička.

Ten také dodává, že většina dívek tíhne především ke grafice, jež je dynamickým oborem. Těží hlavně ze smyslu pro detail, trpělivosti a obvykle silnějšího estetické cítění. I proto dosahují v této oblasti lepších výsledků než chlapci. Mnohé studentky jsou rovněš schopení ve správě počítačových sítí a v programování. Tam vyniká jejich logické myšlení.

Těchto faktů si už konečně všimly i některé firmy. Lákají ženy do mužských pracovních týmů, čímž očekávají zvýšení celkového výkonu u kreativity.

Smíšený kolektiv nemůže být na škodu. Je více produktivní i kreativnější.

„S progresivní potřebou IT ve všech odvětvích se také zvyšují nároky na schopnosti pracovníků. Stejně jako technologické znalosti jsou důležité tzv. soft-skills, například ve vývoji aplikací je to schopnost vcítit se do pocitu uživatele, vstřícná komunikace a sociální cítění, empatie nebo cit pro detail, tedy vlastnosti vrozené spíš ženám,“ informoval Martin Vodička. „Studentka se základem v programování a tvorbou webů je připravena pracovat v mnoha odvětvích. Většina žen, které založí rodinu, si přeje práci s flexibilní pracovní dobou nebo práci z domova a právě takové skloubení kariéry a rodiny mnohdy IT vzdělání umožňuje,“ dodal Martin Vodička.

Takže dívky, ženy, není nad čím přemýšlet. Pokud tíhnete k IT oborům, ničeho se nebojte a ukažte mužům, jak jste schopné, ne-li schopnější. Dejte se na studium IT oborů, případně se v těchto oborech rekvalifikujte.

Be Sociable, Share!