Podnikání

Sociální zabezpečení a pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení má na starosti kolem 8 miliónů pojištěných lidí. Je největší finančně-správní instituce v rámci státní správy České republiky. Česká správa sociálního zabezpečení, zkráceně ČSSZ, má sídlo na Smíchově v hlavním městě České republiky, Praze. Úkolem ČSSZ je vyplácet důchody a nemocenské dávky.

Okresní správa sociálního zabezpečení se stárá o relizaci sociálního pojištění. Ředitele okresní správy sociálního zabezpečení jmenuje ředitel České správy sociálního zabezpečení. Tento článek vám nabídne malý přehled o organizovanosti OSSZ. Je zde útvar nemocenského pojištění, útvar důchodového pojištění, útvar OSVČ, útvar účtárny pojistného a dávek, útvar vymáhání pojistného, útvar kontroly a útvar vnitřní správy.

ČSSZ je zkratkou pro Českou správu sociálního zabezpečení. Strukturu ČSSZ tvoří ústředí ČSSZ, pracoviště ČSSZ, dále okresní správy sociálního zabezpečen a další. Proto, aby Česká správa sociálního zabezpečení mohla plnit veškeré úkoly, které vyplývají z jejich povinností, přijala řadu koncepčních dokumentů, kterými se řídí. Rozhoduje například o dávkách důchodového pojištění, zařizuje i výplaty těchto dávek.

Be Sociable, Share!

1 thought on “Sociální zabezpečení a pojištění

  1. A co to má společného s tím že se jsme narození zdraví a plní elánu do života ?

Comments are closed.